Vitalik Buterin đề xuất 4 hướng đi để tích hợp tiền điện tử với AI

15

Vitalik Buterin, người đồng sáng lập Ethereum, đã đưa ra bốn hướng tiềm năng để kết hợp giữa ngành tiền mã hóa và lĩnh vực Trí tuệ Nhân tạo (AI) trong một bài đăng blog mới nhất của mình. Trong đó, ông cung cấp ví dụ về ứng dụng tiềm năng và nhấn mạnh rủi ro liên quan đến mỗi phương hướng.

vitalik-buterin

Theo Buterin, khái niệm “AI” rộng lớn, bao gồm tập hợp các thuật toán không đơn giản và có thể hoạt động dựa trên áp lực và quy trình tính toán cụ thể. Ông phân loại bốn hình thức chính để tích hợp AI với tiền mã hóa:

  • AI với tư cách là tác nhân trong giao thức: Tham gia vào cơ chế với động lực phát triển xuất phát từ con người.
  • AI là nền tảng của giao thức: Hỗ trợ người dùng hiểu thế giới tiền mã hóa và đảm bảo tin nhắn và giao dịch được xác thực, tăng cường bảo mật tránh lừa đảo.
  • AI tạo ra quy tắc của giao thức (cần phát triển thận trọng): Dành cho blockchain, DAO và các cơ chế tương tự.
  • AI trở thành mục tiêu của giao thức (phát triển lâu dài, nhưng tiềm năng lớn): Có khả năng tự thiết kế blockchain, DAO và sử dụng AI cho nhiều mục đích, bao gồm khả năng sử dụng tiền mã hóa để thúc đẩy phát triển mạng lưới.

Buterin lưu ý rằng trong số bốn phân loại này, việc sử dụng “AI với tư cách là tác nhân trong giao thức” có vẻ là khả thi nhất và nhấn mạnh rằng việc kết hợp giữa tiền mã hóa và AI đối diện với thách thức duy nhất là phát triển một hệ thống AI đáng tin cậy và phi tập trung.

Ông cũng chia sẻ hi vọng sẽ thấy nhiều ứng dụng hơn trong tương lai sử dụng AI trong các lĩnh vực nêu trên để tối ưu hóa sự kết hợp giữa crypto và AI ở quy mô lớn. Ông cũng nhấn mạnh cần thận trọng trong triển khai các ứng dụng này, đặc biệt là khi triển khai trong các bối cảnh có giá trị cao và rủi ro cao.