Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm (Disclaimer)

Tiền điện tử, forex, ngoại hối và chứng khoán là những lĩnh vực đầu tư rủi ro cao. Tiệm coin luôn nỗ lực để cung cấp thông tin chính xác nhất, nhưng chúng tôi không thể đảm bảo rằng thông tin đó sẽ luôn chính xác. Người đọc phải tự chịu trách nhiệm về bất kỳ quyết định đầu tư nào được đưa ra dựa trên thông tin trên trang web này.

Tất cả nội dung và tài liệu trên trang web này chỉ được cung cấp cho mục đích thông tin chung và không cấu thành lời khuyên hoặc khuyến nghị đầu tư. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin trên trang web này.

Người đọc nên dựa trên chuyên môn của mình để đưa ra quyết định đầu tư. Mọi hành vi đầu tư cá nhân sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật của quốc gia sở tại.