Tháng 02/2024, đây là các đợt mở khóa token đáng chú ý trên thị trường

0
35

Trong tháng 2/2024, dự kiến có 27 dự án sẽ mở khóa token, đồng thời giải phóng tổng giá trị lên đến hơn 870 triệu USD.

Theo thông tin từ Token Unlocks, ngành tiền mã hóa sẽ chứng kiến sự ra mắt trên thị trường của token có giá trị này trong thời gian tới. Avalanche (AVAX), Aptos (APT), The Sandbox (SAND) và dYdX (DYDX) được xác định là những dự án có số lượng token unlock lớn nhất trong chuỗi sự kiện này.

unlock token

Các đợt mở khóa đáng chú ý

– Ngày 01/02 – dYdX (DYDX) mở khóa 33,33 triệu token (chiếm 10,53% lượng cung lưu hành), trị giá 91 triệu USD.

– Ngày 11/02 – Aptos (APT) mở khóa 24,84 triệu token (chiếm 7,37% lượng cung lưu hành), trị giá 229 triệu USD.

– Ngày 14/02 – The Sandbox (SAND) mở khóa 205,59 triệu token (chiếm 9,19% lượng cung lưu hành), trị giá 93 triệu USD.

– Ngày 22/02 – Avalanche (AVAX) mở khóa 9,54 triệu token (chiếm 2,6% lượng cung lưu hành), trị giá 315 triệu USD.

Các đợt unlock khác

– Ngày 01/02 – STEPN (GMT): 891.000 USD

– Ngày 01/02 – yearn.finance (YFI): 1.240 USD

– Ngày 01/02 – Akash Network (AKT): 233.500 USD

– Ngày 01/02 – Tornado Cash (TORN): 157.670 USD

– Ngày 01/02 – Acala (ACA): 2,24 triệu USD

– Ngày 01/02 – Euler (EUL): 400.090 USD

– Ngày 05/02 – Liquidity (LQTY): 834.840 USD

– Ngày 05/02 – Galxe (GAL): 9,58 triệu USD

– Ngày 07/02 – Hashflow (HFT): 4,41 triệu USD

– Ngày 09/02 – GMX (GMX): 18.840 USD

– Ngày 11/02 – Moonbeam (GLMR): 1,16 triệu USD

– Ngày 14/02 – CyberConnect (CYBER): 16,9 triệu USD

– Ngày 15/02 – Blur (BLUR): 1,34 triệu USD

– Ngày 16/02 – Flow (FLOW): 1,95 triệu USD

– Ngày 17/02 – ApeCoin (APE): 21,53 triệu USD

– Ngày 18/02 – Manta Network (MANTA): 24,07 triệu USD

– Ngày 18/02 – Oasis Network (ROSE): 18,45 triệu USD

– Ngày 19/02 – sudoswap (SUDO): 4.480 USD

– Ngày 19/02 – Algorand (ALGO): 410.980 USD

– Ngày 22/02 – SPACE ID (ID): 5,25 triệu USD

– Ngày 23/02 – ImmutableX (IMX): 2,39 triệu USD

– Ngày 27/02 – Yield Guild Games (YGG): 7,54 triệu USD

– Ngày 28/02 – SingularityNET (AGIX): 2,41 triệu USD